Τοποθεσία

Αποστάσεις

από τη Θεσσαλονίκη 120 χλμ

από την Αθήνα 605 χλμ

από την Έδεσσα 33 χλμ


Χάρτης 1

Χάρτης 2

Στοιχεία επικοινωνίας

Παλιός Άγιος Αθανάσιος, Πέλλα

6947367433